Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-70

Fredningsnr.
130472

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 13 x 0,7 m. Plantningsfurer henover højen. Be- plantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 13 x 0,7 m. Plantningsfurer henover Højen. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen var vanskelig at erkende, da omridset var udflydende og det meste af overfladen dækket af brombærkrat og kvas. Et par steder var overfladen revet op af væltede træer. I større område med stormfældede træer. Jvf. 1304:71. 1304:71: NNV for :73 (330-340°). Ca. 70 m. NØ for :73 (60°). Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ganske udflydende høj men med markant placering på højdedrag. Ligger i kanten af skoven, skovvej berører nordlige del.

Litteraturhenvisninger  (0)