Idestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070205-52

Fredningsnr.
452670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, ca. 3,5 x 4 m stor og op til godt 1,5 m høj, største højde i øst. Stenen er nærmest mangekantet men temmelig flad, fra øst let skrånende overflade. Stenens nordlige og vestlige side er stejl og ca. 1 m høj. I stenens østlige side ses en revne fra toppen og skråt nedad, og i den vestlige side ses to parallelle revner. Sagn: stenen overflade ses en hulning som af et sæde. Det er et mærke af, at Skovfruen eller Ellefruen, eller hvad hun nu hedder, plejer at sidde der. Stenen ligger i gammel bøgeskov ca. 30 m syd for skovbryn, ca. 70 m nord for skovvej og ca. 70 m vest for en lille bæk
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0780
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet fortæller, at Ellefruen plejer at sidde på stenen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)