Store Dalbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-115

Fredningsnr.
533457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, tæt V for sb. 115a, ca. 0,5 x 6 m. Velbevaret. Træ- bevokset i krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en med Egekrat bevoxet naturlig Bakkeskraaning, Kratbakken kaldet, ligge enkelte Røser eller Gravsteder [sb.115A-115C].... Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, tæt V for foregaaende [sb.115A], ca 0,5 x 6 m. Velbevaret. Træbevokset i Krat.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
lav høj uden synlige sten. 0,6 x 8 m. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)