Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-73

Fredningsnr.
130476

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1889. Husejer Lars Pedersen Rysgård og gdr. Christen Nielsen Diplom til gdr. Chr. Nielsen, 1889 Afmærkn.: MS. 1889. Ny sten i 1911 Høj, 22 x 4 m. I top gravning 6 (i NØ-SV) x 4 m. Mindre afgravninger på nordsiden. Lyngklædt i plantage. MS mod V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
60 Fod Tværmaal, 15 Fod høi; ødelagt oveni ved Gravning. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,0 x 22 M. I Top en Gravning, 4 x 6 M. br. 2/3 M.d. Flad, nu overfladisk Gravning opad Nordre Side, lille Fordybning i Ø. Baalplet paa Top. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 4 m. I Top Gravning 6 (i NØ-SV) x 4 m. Mindre Afgravninger paa N-Siden. MS mod V. Lyngklædt i Plantage. FM 1889 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Bortset fra en del af topfladen er det meste af højen dækket af tæt hindbærkrat. M.S. nederst på siden i V. Helt skjult af bevoksning. Ingen fotos. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj, men helt skjult af bevoksning. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj i skov. Bevokset med spredte løvtræer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)