Gjersbøl

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-74

Fredningsnr.
130477

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 16 x 1,6 m. Plantningsfurer henover højen. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedpløiet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,6 x 16 M. Beplantet, i Plantage. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 1,6 m. Plantningsfurer henover Højen. Beplantet i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Tæt beplantet. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, bevokset med spredte træer og buskads.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra N
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SV