Skals Efterskole
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130911-107

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 50 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2004 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: G710
Viborg Museum

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: G710
Viborg Museum
En prøvegravning ved østenden af sportshallen viste, et op til 0,5 meter tykt gammelt muldlag og enkelte ubestemmelige fyldskifter. I de øvre dele af muldlaget og i enkelte fyldskifter fandtes en del lerkarskår samt lidt bearbejdet flint. Muldlaget aftog i tykkelse mod øst og syd. På baggrund af disse resultater antages det, at skolen er placeret oven på dele af en større boplads med omfattende kulturlag. Store dele af bopladsen må formodes at være ødelagt.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: G710
Viborg Museum
Der fandtes store mængder lerkarskår i toppen af mindre jordynger ved et nygravet fundament ved nordvestsiden af skolen.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 10454
Viborg Museum
Ved en mindre prøvegravning blev der ved Skals Efterskole lavet en ca. 19 m lang søgegrøft øst-vest, hvor der skal bygges en ny elevfløj. På stedet kunne der konstateres et 15-20 cm tykt kulturlag fra ældre jernalder, som overlejrede et ældre muldlag. Således var der i den østlige ende af søgegrøf-ten op til 115 cm til undergrund. Kulturlaget indeholdte enkelte lerkarskår men ingen strukturer. Der blev ikke fundet spor af anlæg i undergrund.

Litteraturhenvisninger  (0)