Gjersbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-76

Fredningsnr.
130478

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 2 m. Hul i top (diam. 2,5 m); større gravninger i siden mod SØ og SV, mindre gravninger mod Ø og V. Be- plantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 12-13] Udgravede Hedehøie. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 M. h. Gravning i Toppen, 3-4 M. br., ½ M.d. Lignende rundt om i alle Sider. Centralgraven dog snarest bevaret. Lynggroet i Plantage. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 2 m. Hul i Top (Diam. 2,5 m.); større Afgravninger i Siden mod SØ og SV, mindre Gravninger mod Ø og V. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, bevokset med træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)