Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-78

Fredningsnr.
130480

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 25 x 3 m. Plantningsfurer over hele overfladen. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 16-17] Overpløiede og ødelagte. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det øverste af en Banke er snarest en Høj, 1,5-2 M. h. I ung Plantage. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 3 m. Plantningsfurer over hele Overfladen. Beplantet i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Meget udflydende omrids. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med nåletræer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)