Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-89

Fredningsnr.
130485

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1889 og 5/8 1913. Gdr. Søren Christensen Bathum Diplom Afmærkn.: MS. 1889 Høj, 20 x 3,4 m. Toppen lidt sænket, sydsiden stærkt afgra- vet. Lynggroet. MS i top mod V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 19-25] 6-7 større Høie ødelagte ved Centralgravninger; en af dem er 58 Fod Tværmaal, 14-15 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,4 x 20 M. Toppen er affladet og lidt sænket. Fredlyst, Mærkesten vestlig i Top. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3,4 m. Toppen lidt sænket, S-Siden stærkt afgravet. Lynggroet. MS i Top mod V. FM 1889 (1913).

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men en stor del af højen er skjult af nålekrat. Målene kunne kun kontrolleres skønsmæssigt. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, helt tilgroet med træer og buskads.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)