Langerøn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-18

Fredningsnr.
0820539

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Saltudvinding, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. Overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1998 Museal udgravning
Journal nr.: M-523
Læsø Museum
Undersøgelse af saltsyderi. Omkredsvolden var ca. 10 m i Ø-V og 11,5 m i N-S. I hyttes østlige side registreredes 7 vægstolpehuller. Mod N og S kunne huller fra gavlvæggenes stolper også frilægges. Mod V de to store midtstolpehuller.

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 28/1998
Vendsyssel Historiske Museum

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 822F
Viborg Museum

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Ikke lokaliseret saltsyderi.

Litteraturhenvisninger  (0)