Store Dalbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-115

Fredningsnr.
533456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, tæt V for 5334-57, ca. 0,5 x 6 m. Let afgravet fra N. Lav sænkning over toppen. Træbevokset i krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en med Egekrat bevoxet naturlig Bakkeskraaning, Kratbakken kaldet, ligge enkelte Røser eller Gravsteder [sb.115A-115C].... Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, tæt V for foregaaende [sb.115B], ca 0,5 x 6 m. Let afgravet fra N. Lav Sænkning over Toppen. Træbevokset i Krat.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj beliggende på den vestlige ende af en lav ås, hvis vestligste del er forsvundet i en gammel råstofgrav. 0,6 x 9,5 x 8,5 m. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)