Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-83

Fredningsnr.
1304113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, 15 x 2 m. Kun et midtparti i Ø-V tilbage. Græsklædt og beplantet i have. Tinglysning af tidligere C-høj ****************************** Højrest, ca. 2 x 15 m. Højens midtparti står som en 1,5 m høj og 3 x 8 m stor kam med orientering i Ø-V. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(i Skel) Rest af en Høj, ca. 2 M.h. Søndre Halvdel er afgravet til ca. 3/4 M. over Bund, det meste af Nordre Side skraat afgravet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, 15 x 2 m. Kun et Midtparti i Ø-V tilbage. Græsklædt og beplantet i Plantage.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3488/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,5 x 8,0 x 3,0 m. Resten af højen står som en midterkam, orienteret NØ/SV. På naturlig højning. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest på højdedrag i plantage. Bevokset med nåletræer og buskads.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er resterne af en rundhøj på bakkedrag i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)