Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-85

Fredningsnr.
130481

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 (i Ø-V) - 6 (i N-S) x 1,3 m. Midten bortgravet ved 3,5 x 2,5 m stort hul; knap 1/3 mod S overpløjet, foden afpløjet til de andre sider. I toppen mod V har tyskerne gravet en dækgrav. Højen ligger på en naturlig bakkeknold. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 M. Top let sænket; lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m (i Ø-V) - 6 m (i N-S) x 1,3 m. Midten bortgravet ved 3,5 x 2,5 m stort Hul; knap 1/3 mod S overpløjet. Foden afpløjet til de andre Sider. Højen ligger paa en naturlig Bakkeknold. Dækgrav. Lyngklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1949-50.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3488/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Det nederste af siden afgravet i NV. Hulning i siden mod S. Affladet top med gammel rende i V, 80 x 150 cm., 20 cm. dyb. Alle skader er gamle og tilgroede. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, bevokset med spredte træer og buskads.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)