Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-91

Fredningsnr.
130486

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 10 x 1,2 m. Ligger på naturlig rygning. Topen flad. Bevokset. NMI: ..... naturlig rydning. Toppen .......
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Høi - ødelagt.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj. 1,2 x 10 M. paa en Rygning. Toppen er uregelmæssig indsænket ca. ½ M. d.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 10 x 1,2 m. paa naturlig Rydning. Toppen flad. Bevokset.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Helt dækket af kvas og væltede træer, som nogle steder havde revet overfladen op. Ejerne er gjort opm. på, at stødene ikke må rives op, samt (vistnok) at der ikke må genplantes nærmere end 5 m. fra højfod.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal på højdedrag.

Litteraturhenvisninger  (0)