Gravenshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-111

Fredningsnr.
130487

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Gravenshøj", 24 x 3,5 m. I top 4 m vidt brud. Ca. 1/4 mod S og Ø bortgravet. Hul, 3,5 x 1 m, ved fod mod Ø. Græsklædt i have.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Huul i Toppen; Foden ved Øst- og Syd-siden noget afskaaren; ellers urørt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gravenshøj", 3,5 x 24 M. Toppen er i 4 M. Br. indsænket indtil 3/4 M. Mod S. og Ø. er ca. 1/4 bortgravet og staar med stejlt skraanende, dog tilgroede Sider. Ujævn i Nø; Fod afgravet i N. og V. - I østre Side er set noget af en Gravkiste, som Jorden skred ned over. Der er fundet flere Lerkar med brændte Ben, men uden Oldsager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Gravenshøj", 24 x 3,5 m. I Top 4 m vidt Brud. Ca 1/4 mod S og Ø bortgravet. Hul 3,5 x 1 m ved Fod mod Ø. Græsklædt i Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,4 x 22,0 x 22,0 m. Spor efter gamle afgravninger på siderne, især mod S og Ø, hvor en del af siden er bortgravet, samt nederst på siden i N og NV. I toppen gammel, lav sænkning, 3 x 2 m. Her brændes iflg. ejer hvert år Sct. Hans bål, og overfladen dækkes da også af trækul og lidt affald. Der er for så vidt ingen erosionsfare; bålpladsen kan kun ses, når man står på højen. Denne viser ingen nyere skader. Bålpladsen ikke påtalt af ovennævnte grunde. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have. Ejer i gang med fældning på og ved højen, hvilket gør højen mere synlig.