Beersted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-109

Fredningsnr.
130491

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 18 x 3,5 m. En 5 m bred flad kløft i N-S. Siderne rundtom stejlt afgravet undtagen mod S. Flere steder åbne brud. Mod NØ ved fod en stor sten, flere mindre i siden mod NV. Beplan- tet i plantning og ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gjennemgravet Nord-Syd; Foden afskaaren i Øst og i Vest. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Høj, 2,8 M. h. nu 18 br. Siderne i ældre Tid en Del afgravede rundt om. Tværs over gaar i N-S en 5 M. br., 3/4 M. dyb Kløft med et lille dybere Hul. Beplantet. Kan vanskelig fredlyses. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1914 Museal prøvegravning
Journal nr.: 564/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Graven var sekundært anlagt nord for højens midte og ca. 0,5 m over dens bund. Kisten var sat af 4 sten i hver langside, 1 for enderne og forsynet med 4 flade dæksten. Bunden var brolagt med 2-3 lag af småsten. Den ubrændte døde var nedlagt i udstrakt rygleje med hovedet i vest. Grebtungesværdet havde ligget i kistens nordre side med grebet mod vest. Dele af træskeden samt dupskoen var bevaret. Nær vestenden lå en bøjlenål (bortkommen) og ved det venstre knæ en dobbeltknap. Lidt dybere frilagdes under stenene ved den sydlige side 2 bronzeknive, som var gledet ud af deres oprindelige leje.

1914 Genstand givet til museum
Journal nr.: 564/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det sværd, der før udgravningen var blevet fjernet fra stenkisten og afleveret til Thisted Museum, blev overgivet til Nationalmuseet.

1914 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 564/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved grusgravning frilagdes vestenden af en stensat kiste, og en af bærestenene blev fjernet. En åbning af graven viste nogle menneskeknogler og et bronzesværd. Sværdet blev afleveret til Thisted Museum.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,5 m. En 5 m bred, flad Kløft i N-S. Siderne rundt om stejlt afgravet undtagen mod S. Flere Steder aabne Brud. Mod NØ ved Fod en stor Sten, flere mindre i Siden mod NV. Beplantet i Plantning og Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Det meste af højen er tilgroet med krat. En sti fører op på højen fra SV. En del gamle hak i SV-siden. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1997 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Bersted; bronzealder; B10021-5.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)