Frederiksborg Slots vold
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-107

Fredningsnr.
272832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Frederiksborg Slots voldsted. Voldstedet består af fire delvist stenbesatte holme: Den nordligste holm måler ca. 90 x 45 m. Slotsholmen måler ca. 70 x 70 m. Mellemholmen måler ca. 155 x 190 m. Inderholmen måler ca. 100 x 120 m. De tre sydligste holme er indbyrdes forbundet via broer. Inderholmen og Mellemholmen er desuden forbundet til fastlandet via to broer og en dæmning. Beskyttelsen omfatter de fire delvist stensatte holme, uden bebyggelse, samt de nævnte broer og dæmningen. Dele af bygningsanlægget er omfattet af bygningsfredningsloven.
Undersøgelsehistorie  (3)
1937 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af fire delvist stenbesatte holme: Den nordligste holm måler ca. 90 x 45 m. Slotsholmen måler ca. 70 x 70 m. Mellemholmen måler ca. 155 x 190 m. Inderholmen måler ca. 100 x 120 m. De tre sydligste holme er indbyrdes borbundet via broer. Inderholmen og Mellemholmen er desuden forbundet til fastlandet via to broer og en dæmning. Beskyttelsen omfatter de fire delvist stensatte holme, uden bebyggelse, samt de nævnte broer og dæmningen. Dele af bygningsanlægget er omfattet af bygningsfredningsloven.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)