Vedbygårds voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-55

Fredningsnr.
332259

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vedbygårds voldsted Voldstedet består af en rektangulær ca. 54 x 60 m stor holm, der på alle fire sider er omgivet af en fra 12 til 16 m bred vandfyldt grav. Graven står med stejle skråninger, og ydersi- derne er træbevoksede. To broer fører over graven, en i syd og en i øst. På holmen ligger den i henhold til bygningsfred- ningsloven i kl. A fredede bygning. Langs den vestre grav for- løber en indtil 15 m bred dæmning, der er omfattet af fred- ningen. Grænsen for det fredede areal forløber 2 m fra vold- gravens øverste ydre kant i nord, øst og syd, medens den i vest følger den udvendige fod af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær ca. 54 x 60 m stor holm, der på alle fire sider er omgivet af en fra 12 til 16 m bred vandfyldt grav. Graven står med stejle skråninger, og ydersiderne er træbevoksede. To broer fører over graven, en i syd og en i øst. På holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede bygning. Langs den vestre grav forløber en indtil 15 m bred dæmning, der er omfattet af fredningen. Grænsen for det fredede areal forløber 2 m fra voldgravens øverste ydre kant i nord, øst og syd, medens den i vest følger den udvendige fod af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet.

2006 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2006-024
Kalundborg Museum
Anlægskontrol/prøvegravning i forbindelse med renovering af køkken med registrering af gulve, gulvlag, fundamenter og mure fra forskellig tid.

2006 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 2006-024
Kalundborg Museum
Administrativ fundanmeldelse ved indsendelse af budgetforslag til godkendelse afstedkommet af anmeldelse af iagttagelser i forbindelse med køkkenrenovering i fredet bygning.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-1195
KUAS, Fortidsminder

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 01164
Sydvestsjællands Museum
Sagen er overdreget til SVM fra Kalundborg Museum.

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 01164-1
Sydvestsjællands Museum

2009 Museal besigtigelse
Journal nr.: 01164-1
Sydvestsjællands Museum
Besigtigelse af jordarbejde i forbindelse med renovering af gulv i vestfløjen viste formodet kældermur i munkesten og ?skifte, en senere tilmuring af indgangen til samme, samt en nyere udluftningskanal. Der var ikke spor af ældre gulve, men det er heller ikke forventeligt, hvis der er en opfyldt kælder under gangen. Den ældste mur er udateret, men bygget af middelalder materiale og i samme skifte, som sydfløjen og kan have sammenhæng med denne.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Et seværdigt og meget velholdt fortidsminde.

Litteraturhenvisninger  (0)