Kragerupgårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030215-43

Fredningsnr.
342213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kragerupgårds voldsted. Voldstedet består af en holm af uregelmæssig polygon form. Dens gennemsnitlige tværmål er 100 m, og den er helt omgi- vet af en vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca. 15 til ca. 30 m. Voldgravens stejlt skrånende bredder er del- vis kantede med sten til lidt over vandspejlet. Over graven fører mod sydøst en muret bro og mod vest en gangbro af træ. På holmen, hvis højde over vandspejleet varierer fra under 1 m ved det sydvestre hjørne til 3-4 m mod øst, ligger den henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hoved- bygning. Holmen er iøvrigt udlagt som have. Fredningsgrænsen forløber 1 m udenfor gravens øvre ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Denne fredning berører ikke den ek- sisterende bebyggelse på voldstedet, som også fortsat må an- vendes som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en holm af uregelmæssig polygon form. Dens gennemsnitlige tværmål er 100 m, og den er helt omgivet af en vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca. 15 til ca. 30 m. Voldgravens stejlt skrånende bredder er delvis kantede med sten til lidt over vandspejlet. Over graven fører mod sydøst en muret bro og mod vest en gangbro af træ. På holmen, hvis højde over vandspejleet varierer fra under 1 m ved det sydvestre hjørne til 3-4 m mod øst, ligger den henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Holmen er iøvrigt udlagt som have. Fredningsgrænsen forløber 1 m udenfor gravens øvre ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet, som også fortsat må anvendes som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kragerupgårds Voldsted, ca. 4 x 170 x 100 m. Voldstedet består af en holm af uregelmæssig polygon form, Dens gennemsnitlige tværmål er 100 m, og den er helt omgivet af en vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca. 15 m til ca. 30 m. Voldgravens stejlt skrånende bredder er delvis kantede med sten til lidt over vandspejlet. Over graven fører mod nord(!) øst en muret bro og mod vest en gangbro af træ. På holmen, hvis højde over vandspejlet varierer fra under 1 m ved det sydvestre hjørne til 3-4 m mod nordøst, ligger godsets hovedbygning. Holmen er i øvrigt udlagt som have. I voldgraven et springvand, samt redehuse til ænderne. Stensætningen langs bredderne trænger lidt til opretning; ellers er alt meget velholdt. Bevoksning: 1983: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)