Torbenfeldts voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030701-12

Fredningsnr.
322321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
FRITEXT FOR FREDNR = 3223-21 ********************************************* Torbenfeldts voldsted Voldstedet, som rejser sig af en kunstigt opstemmet sø, falder i to afsnit: borggårdsholmen og staldgårdsholmen. Borggårdsholmen er en ca. 70 x 75 m stor holm med afrundede hjørner og noget buede sider. Kanterne er stensatte. På holmen ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Resten af holmen er udlagt til have og gårdsplads. Holmens overflade stiger fra kanten ind mod bygningen, hvor den når en højde af 2-3 m over søens vand- spejl. Staldgårdsholmen består af en ca. 50 x 75 m stor trapezformet plads, som på tre sider rejser sig af søen, mens den fjerde, østsiden, for størstedelen er landfast. Den østre kant er sten- sat og hæver sig ca. 2 m over vandspejlet, de øvrige kanter er lavere og græsklædte. Størstedelen af pladsen optages af den trefløjede staldgård og brolagte gårdsplads. På staldgårdens nordside findes en ottekantet tilbygning. Nord og syd for byg- ningerne er der græsarealer, i nord og øst desuden enkelte store træer. De to dele af voldstedet forbindes af en muret bro med 3 bue- slag samt, syd for denne en let gangbro af jern. Fredningen omfatter borggårdsholmen og staldgårdsholmen, idet fredningsgrænsen forløber 1,5 m fra staldgårdens østre længe. Denne fredning berører ikke bygningerne og broerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævns, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, påfyldning eller yder- ligere bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Vold- stedet må iøvrigt benyttes som have- og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet, som rejser sig af en kunstigt opstemmet sø, falder i to afsnit: borggårdsholmen og staldgårdsholmen. Borggårdsholmen er en ca. 70 x 75 m stor holm med afrundede hjørner og noget buede sider. Kanterne er stensatte. På holmen ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Resten af holmen er udlagt til have og gårdsplads. Holmens overflade stiger fra kanten ind mod bygningen, hvor den når en højde af 2-3 m over søens vandspejl. Staldgårdsholmen består af en ca. 50 x 75 m stor trapezformet plads, som på tre sider rejser sig af søen, mens den fjerde, østsiden, for størstedelen er landfast. Den østre kant er stensat og hæver sig ca. 2 m over vandspejlet, de øvrige kanter er lavere og græsklædte. Størstedelen af pladsen optages af den trefløjede staldgård og brolagte gårdsplads. På staldgårdens nordside findes en ottekantet tilbygning. Nord og syd for bygningerne er der græsarealer, i nord og øst desuden enkelte store træer. De to dele af voldstedet forbindes af en muret bro med 3 bueslag samt, syd for denne en let gangbro af jern. Fredningen omfatter borggårdsholmen og staldgårdsholmen, idet fredningsgrænsen forløber 1,5 m fra staldgårdens østre længe. Denne fredning berører ikke bygningerne og broerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævns, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, påfyldning eller yderligere bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have- og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Torbenfeldt Voldsted, 3,0 x 125,0 x 75,0 m. Jeg har ikke opmålt voldstedet; ser ud til at være som beskrevet på kortet. Jeg var kun på staldgårdsholmen, da baggårdsholmen var aflåst og der ikke blev lukket op, da jeg ringede på. Mål ca. 3 x 125 x 75 m. Alt ser velholdt ud. Ingen ændringer fra kortets beskrivelser. Voldstedet er bygget på holm og næs ud i Torbenfeldt Sø med trefløjet, hvidkalket hovedbygning. Kirke mod Ø ved landevej, hvor der er mulighed for parkering. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, velbevaret voldsted i Torbenfeldt Sø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)