Dovrebanken

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040207-33

Fredningsnr.
372618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldstedet Dovrebanken. Voldstedet bstår af en nærmest rund jævnt affaldet banke, der er ca. 50 m i diameter. Den hæver sig et par meter over det omgivende terræn. Mod øst er banken afskåret fra land ved en tør grav. Fra banken, der oprindelig har været omgi- vet af vand, er en dæmning bygget mod vest. Banken grænser mod syd og sydvest til den opdæmmede sø, mod nord og nord- vest til lave marker. Voldstedet, der er bevokset med stør- re og mindre træer, ligger i Ondemose. Det fredede areal omfatter borgbanken og graven mod øst. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet bstår af en nærmest rund jævnt affaldet banke, der er ca. 50 m i diameter. Den hæver sig et par meter overdet omgivende terræn. Mod øst er banken afskåret fra land ved en tør grav. Fra banken, der oprindelig har været omgivet af vand, er en dæmning bygget mod vest. Banken grænser mod syd og sydvest til den opdæmmede sø, mod nord og nord-vest til lave marker. Voldstedet, der er bevokset med større og mindre træer, ligger i Ondemose. Det fredede areal omfatter borgbanken og graven mod øst. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

6418 oversigt. Set fra V.
6415 oversigt dæmning i SV. Set fra NØ.