Sørup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040219-29

Fredningsnr.
362515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Sørup Voldgravene omgiver den rektangulære banke, der måler ca. 200 x 80 m. Det nordøstlige hjørne af gravene er tilkastet. Den øst- lige voldgrav er tør, de øvrige vandfyldte. Fredningsgrænsen går langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldgravene omgiver den rektangulære banke, der måler ca. 200 x 80 m. Det nordøstlige hjørne af gravene er tilkastet. Den østlige voldgrav er tør, de øvrige vandfyldte. Fredningsgrænsen går langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Intet at bemærke. Omgivelser: Have, dyrket (ager).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Voldgravene, som er vandfyldte er omgivet af den velplejede park.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)