Valgestrup voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040223-20

Fredningsnr.
372615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Valgestrup voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, ca. 45 x 18 m, der mod vest, nord og øst er omgivet af vandfyldte grave og mod syd af søen. På banken er en ruintomt der måler ca. 15 x 9 m og som består af enkelte skifter munkesten. I vest fører en gangbro over voldgraven. Voldstedet udgør en del af park- anlægget. Det ligger ved nordenden af søen, ca. 250 m nord- øst for Gisselfeld. Fredningsgrænsen går i vest, nord og øst langs gravens ydre overkant og i syd langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med nationalmuseet. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden nationalmuseets tilladelse. Det fredede areal må anvendes som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en borgbanke, ca. 45 x 18 m, der mod vest, nord og øst er omgivet af vandfyldte grave og mod syd af søen. På banken er en ruintomt der måler ca. 15 x 9 m og som består af enkelte skifter munkesten. I vest fører en gangbro over voldgraven. Voldstedet udgør en del af parkanlægget. Det ligger ved nordenden af søen, ca. 250 m nord-øst for Gisselfeld. Fredningsgrænsen går i vest, nord og øst langs gravens ydre overkant og i syd langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med nationalmuseet. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden nationalmuseets tilladelse. Det fredede areal må anvendes som park i samme omfang som hidtil.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ruinens fire hjørner er synlige. Ca. 15 m syd for borgbanken en naturligt dannet ca. 30 m lang ø eller rest af en vold.

Litteraturhenvisninger  (0)