Gisselfeld voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040223-21

Fredningsnr.
372616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gisselfeld voldsted. Gisselfelds rektangulære borgbanke, ca. 50 x 75 m, omgives i nord, vest og syd af vandfyldte, ca. 30 m brede grave, hvis sider er delvis stensatte, og i øst af søen. To murede broer fører over gravene til borgbanken, hvorpå den fredede hovedbygning er beliggende. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkant, i øst dog langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Gisselfelds rektangulære borgbanke, ca. 50 x 75 m, omgives i nord, vest og syd af vandfyldte, ca. 30 m brede grave, hvis sider er delvis stensatte, og i øst af søen. To murede broer fører over gravene til borgbanken, hvorpå den fredede hovedbygning er beliggende. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkant, i øst dog langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.23.03-0013
KUAS, Fortidsminder

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8190
Museerne.dk

2008 Museal udgravning
Journal nr.: 8190
Museerne.dk
Ved registreringen af fremkomne kulturlag ved den nordøstlige del af Gisselfelds borgbanke konstateredes flere opfyldslag og udsmidslag. Opfyldslag formentlig daterende fra konstruktionen af stensætningerne omkring borgbanken dvs. fra slutningen af 1800-tallet. Udsmidslagene daterede fra 17-1800-tallet. Derudover egetræsstolper og kampesten fra en rektangulær konstruktion, hvis funktion ikke kunne betemmes. Resultatet af dendrokronologisk datering af et par af stolperne viste vintrene 1579-80 og 1580-81 som fældningstidspunkter.

2008 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 8190
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)