Vallø slots voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050111-47

Fredningsnr.
352825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vallø slots voldsted. Voldstedet består af tre holme omgivet af og adskilt ved vandfyldte grave. På den nordlige holm ligger det i henhold til bygningsfred- ningeloven i kl. A fredede slot. En på samme måde fredet muret bro fører over voldgraven i syd, mens 2 træbroer er lagt over voldgraven henholdsvis i nord og nordøst. Den sydlige holm, Ridebanen, står i forbindelse med den nord- lige holm ved føromtalte fredede bro, mens en dæmning ved det nordvestre hjørne og endnu en bro mod syd forbinder den med det omgivende land. På Ridebanen er opført en vognports- bygning. Fra Ridebanen fører endnu en dæmning mod øst til den østre holm, der ved en træbro i nord en forbundet med parken. Voldgravens kanter er flere steder stensatte. Voldstedet er en del af stiftets have og parkanlæg og delvis bevokset med træer. Fredningen omfatter alle tre holme med omgivende grave, og grænsen for det fredede areal forløber langs de ydre graves øvre kant. Det fredede areal måler maksimalt i øst-vest ca. 220 m og i nord-syd ca. 190 m. Voldstedets form og udstræk- ning fremgår af vedlagte kort 1:2500. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet må dog anvendes som have og park i samme udstrækning som hidtil. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af tre holme omgivet af og adskilt ved vandfyldte grave. På den nordlige holm ligger det i henhold til bygningsfredningeloven i kl. A fredede slot. En på samme måde fredet muret bro fører over voldgraven i syd, mens 2 træbroer er lagt over voldgraven henholdsvis i nord og nordøst. Den sydlige holm, Ridebanen, står i forbindelse med den nordlige holm ved føromtalte fredede bro, mens en dæmning ved det nordvestre hjørne og endnu en bro mod syd forbinder den med det omgivende land. På Ridebanen er opført en vognportsbygning. Fra Ridebanen fører endnu en dæmning mod øst til den østre holm, der ved en træbro i nord en forbundet med parken. Voldgravens kanter er flere steder stensatte. Voldstedet er en del af stiftets have og parkanlæg og delvis bevokset med træer. Fredningen omfatter alle tre holme med omgivende grave, og grænsen for det fredede areal forløber langs de ydre graves øvre kant. Det fredede areal måler maksimalt i øst-vest ca. 220 m og i nord-syd ca. 190 m. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort 1:2500. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet må dog anvendes som have og park i samme udstrækning som hidtil. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)