Hårbølle
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-160

Fredningsnr.
432744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af et rektangulært, fladt plateau omgivet af jordvolde og rester af udenforliggende tørre ca. 4 m brede grave. Voldene hæver sig 1 - 2 m over gravene og ind- til ca. 0,75 m over plateauet. Voldstedet er delvis træbe- vokset. I nordvest er der gennem volden og over graven en ca. 4 m bred adgangsvej. På det flade plateau er der opført et beboelseshus med udhus, og voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen går ca. 4 m fra voldens ydre fod, således at det fredede areal ialt måler ca. 40 x 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog til- ladt at anvende arealet som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 5h: Voldsted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af et rektangulært, fladt plateau omgivet af jordvolde og rester af udenforliggende tørre ca. 4 m brede grave. Voldene hæver sig 1 - 2 m over gravene og indtil ca. 0,75 m over plateauet. Voldstedet er delvis træbevokset. I nordvest er der gennem volden og over graven en ca. 4 m bred adgangsvej. På det flade plateau er der opført et beboelseshus med udhus, og voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen går ca. 4 m fra voldens ydre fod, således at det fredede areal ialt måler ca. 40 x 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende arealet som have i samme omfang som hidtil.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted (skanse). Voldstedet består af et rektangulært, fladt plateau, omgivet af jordvolde og rester af udenfor liggende tørre grave, ca 4 m brede. Voldene hæver sig 1-2 m over gravene og indtil ca 0,75 m over plateauet. Voldstedet er delvis træbevokset. I nordvest er der en ca 4 m bred adgangsvej gennem volden og over graven. På det flade plateau er der opført et beboelseshus med udhus, og voldstedet benyttes i øvrigt som have. Fredningsgrænsen går ca 4 m fra voldens ydre fod, således at det fredede areal i alt måler ca 40x40 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)