Søholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-119

Fredningsnr.
362974

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet af det middelalderlige Søholm Ind under fredningen hører den yderste voldgrav mod land, som nu er våd eng. I øvrigt omfatter fredningen de af vand omgivne hol- me (borgplads og rester af volde) i søen. Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord, tilkørsel af affald eller på anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet af det middelalderlige Søholm. Ind under fredningen hører den yderste voldgrav mod land, som nu er våd eng. I øvrigt omfatter fredningen de af vand omgivne holme (borgplads og rester af volde) i søen. Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord, tilkørsel af affald eller på anden måde forstyrres.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Søholm". Voldsted. Intet at bemærke fra søbredden. Ikke betrådt p.g.a . vand. ** Seværdighedsforklaring ** Synes at være et karakteristisk og smukt beliggende voldsted ; men privat og utilgængeligt. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)