Gammelgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070509-4

Fredningsnr.
45222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gammelgård voldsted. Voldstedet består af en firsidet banke, der er afrundet mod sydøst. Banken måler ca. 90 x 65 meter og er omgivet af en vandfyldt grav, der mod vest, nord, øst og sydøst er ca. 15 x 20 meter bred, medens den i syd udvider sig til en ca. 50 x 70 meter stor sø, langs hvis østlige bred en dæm- ning og bro forbinder borgbanken med det faste land mod syd. Til voldgraven slutter sig mod nord et kanalsystem, som ind- hegner haven. Fredningsgrænsen følger overkanten af voldgravens ydre bred, som angivet ved vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke, må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af sten, jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med Natio- nalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firsidet banke, der er afrundet mod sydøst. Banken måler ca. 90 x 65 meter og er omgivet af en vandfyldt grav, der mod vest, nord, øst og sydøst er ca. 15 x 20 meter bred, medens den i syd udvider sig til en ca. 50 x 70 meter stor sø, langs hvis østlige bred en dæmning og bro forbinder borgbanken med det faste land mod syd. Til voldgraven slutter sig mod nord et kanalsystem, som indhegner haven. Fredningsgrænsen følger overkanten af voldgravens ydre bred, som angivet ved vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke, må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af sten, jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med Nationalmuseets samtykke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted "Gammelgård". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)