Bramsløkke voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070612-34

Fredningsnr.
4524153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bramsløkke voldsted. Voldstedet består af en ca. 20 x 25 m stor rektangulær ban- ke, der er omgivet af en vandfyldt grav, som på de 3 sider er ca. 10 m bred, medens den mod nordøst antager karakter af en sø, der er ca. 70 m lang fra 30 - 50 m bred, idet den spid- er til mod nordøst. En bro over den sydøstre grav giver adgang til banken med den fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal går langs kanten af gravens og søens ydre bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, beplantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven må kun ske efter aftale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 20 x 25 m stor rektangulær banke, der er omgivet af en vandfyldt grav, som på de 3 sider er ca. 10 m bred, medens den mod nordøst antager karakter af en sø, der er ca. 70 m lang fra 30 - 50 m bred, idet den spider til mod nordøst. En bro over den sydøstre grav giver adgang til banken med den fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal går langs kanten af gravens og søens ydre bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse, beplantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bramsløkke Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst og i særdeles velholdt stand. Voldgravens kanter er sat med en stensætning af chaussésten lagt i mørtel eller beton. Søbredden er kantet af en lav spuns af nedrammede, tætstående pæle. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med det overordentlig smukke bygningsmiljø. Bevoksning: 1984: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Gangbro over sydvestlig grav anlagt mellem 1927-1939.

Litteraturhenvisninger  (0)