Fuglsang voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-283

Fredningsnr.
452543

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fuglsang voldsted Voldstedet består af en firkantet banke, der måler ca. 70 x 65 m. Banken er omgivet af en ca. 16 m bred, vandfyldt grav, hvis indre bred mod syd er befæstet med granitkvadre. En mur- og kampestensbro fører over den nordre grav og en bro af granitkvadre og støbejern over den søndre. På borgbanken ligger Fuglsangs hovedbygning. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firkantet banke, der måler ca. 70 x 65 m. Banken er omgivet af en ca. 16 m bred, vandfyldt grav, hvis indre bred mod syd er befæstet med granitkvadre. En mur- og kampestensbro fører over den nordre grav og en bro af granitkvadre og støbejern over den søndre. På borgbanken ligger Fuglsangs hovedbygning. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fuglsang Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Målene angivet i rubrik er omtrentlige (skønnede). I bygningerne er indrettet refugium. Parken omkring dette er anlgt som botansik have. Mål: -2,5x100x100 m. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det smukke parkmiljø (offentlig adgang), hvori voldstedet indgår. Bevoksning: 1984: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: MLF01337
Museum Lolland-Falster
I forbindelse med oprensning af den vandfyldte grav ved det fredede Fuglsang Voldsted foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk overvågning. Der blev ikke påtruffet arkæologiske levn eller andre spor efter jordfaste fortidsminder.

2014 Byggeri og anlæg
Journal nr.: MLF01337
Museum Lolland-Falster
Oprensning af voldgraven ved Fuglsang Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)