Scheelenborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-167

Fredningsnr.
34171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Scheelenborg voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke ca. 50 x 71 m, der hæver sig indtil 2 m over de omgivende tørre voldgraves bund. I syd og vest står banken med stejle stensatte sider. Gravene, hvis bredde varierer fra ca. 15 til 22 m, åbner sig i vest ud mod en naturlig sænkning. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede ho- vedbygning. Over den søndre grav, hvis yderside er stensat, fører en ca. 6 m bred vejdæmning. Den østre grav har nær bankens sydøstlige hjørne en tilfyldning. Voldstedet indgår i gårdens haveanlæg. Grænsen for det fredede areal, der i øst-vest måler ca. 105 m og i nord-syd ca. 95 m, følger i nord, øst og syd gravens udvendige øvre kanter og i vest en linje, der for- løber parallelt med borgbankens vestside, 10 m vest for denne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt anvendes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær borgbanke ca. 50 x 71 m, der hæver sig indtil 2 m over de omgivende tørre voldgraves bund. I syd og vest står banken med stejle stensatte sider. Gravene, hvis bredde varierer fra ca. 15 til 22 m, åbner sig i vest ud mod en naturlig sænkning. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Over den søndre grav, hvis yderside er stensat, fører en ca. 6 m bred vejdæmning. Den østre grav har nær bankens sydøstlige hjørne en tilfyldning. Voldstedet indgår i gårdens haveanlæg. Grænsen for det fredede areal, der i øst-vest måler ca. 105 m og i nord-syd ca. 95 m, følger i nord, øst og syd gravens udvendige øvre kanter og i vest en linje, der forløber parallelt med borgbankens vestside, 10 m vest for denne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt anvendes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. Rektangulært anlæg med Scheelenborgs hovedbygning på. Alt i park. Opfyldningen i den østre voldgrav er næsten udjævnet. Meget velholdt park på voldstedet. Hvor er den ulovlige swimmingpool? J.nr. 53-1527. . Bevoksning: Hovedbygning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ØFM 800
Østfyns Museer
I forbindelse med en udskiftning af belægning på gårdsplads og terrasser omkring hovedbygningen på det fredede voldsted Scheelenborg, foretog Østfyns Museer en arkæologisk overvågning af anlægsprojektet. Overvågning og arkæologisk registrering blev aktuelt efter at adskillige fundamentsten og et intakt tegstensgulv blev gravet væk i forbindelse med nedlægningen af et kloakrør. Overvågning og undersøgelse af det fredede fortidsminde foregik sideløbende med anlægsarbejdet i perioden primo marts og frem til ultimo juni 2016. Undersøgelsen har resulteret i at Scheelenborgs bygningshistorie, som skriftlige og billedlige kilder ikke har været i stand til at belyse nu kan forstås bedre: Det ældste spor af Scheelenborg, eller Eskebjerg, som det hed frem til 1680, blev fundet nordøst for den nuværende hovedbygning. Her er der tale om fundamentsten fra før 1550, der blev fundet 2 meter dybere end den nuværende hovedbygning. Nord for den vestlige del af den nuværende hovedbygning blev ligeledes fundet et lag pigsten, også 2 meter nede, som skrånede kraftigt nedad mod nord. Det, sammen med spor af 2 meter opfyldning på den nuværende banke, tyder på at en ældre bygning har stået nord for den nuværende. Omkring midten af 1500-årene blev den gamle bygning nedlagt, den nuværende banke blev etableret og den nuværende hovedbygning (hvor kælderen stadig er oprindelig) blev opført sammen med en vest- og østfløj. Ved den vestlige del af banken fremkom to rækker af kampesten, som har fungeret som terrasseindeling af banken. Senere blev sydfløjen med tilhørende porthus bygget. Fundamenterne af alle de tre nu fjernede fløje (øst, syd og vest) blev helt eller delvist afdækket. I østfløjen var der spor efter et stegers.

Litteraturhenvisninger  (0)