Ørritslevgård voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080306-23

Fredningsnr.
34165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: d.2/11 1971 Voldstedet består af en retangulær banke, der måler ca. 38 x 65 m. med størst udstrækning i nordlig-sydlig ret- ning. Banken er omgivet af en ca. 12 m. bred, vandfyldt voldgrav. En kampestensbro fører over den venstre grav en træbro på tre murede piller over den nordre grav. Ved voldgravens nordøstlige hjørne er en kort gennembrydning til sydenden af en ca. 65 m. lang, vandfyldt grav, der strækker sig mod nord. På voldstedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen forløber langs med voldgravens udvendige øvre kanter. De eksisterende bygninger og broer berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller til- fyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyg- gelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandsanden må først finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en retangulær banke, der måler ca. 38 x 65 m. med størst udstrækning i nordlig-sydlig retning. Banken er omgivet af en ca. 12 m. bred, vandfyldt voldgrav. En kampestensbro fører over den venstre grav en træbro på tre murede piller over den nordre grav. Ved voldgravens nordøstlige hjørne er en kort gennembrydning til sydenden af en ca. 65 m. lang, vandfyldt grav, der strækker sig mod nord. På voldstedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen forløber langs med voldgravens udvendige øvre kanter. De eksisterende bygninger og broer berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandsanden må først finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet fremtræder som anvist i fredningsbeskrivelsen, af en rektangulær banke ca. 38x65 m, N-S, omgivet af en 10-12 m bred voldgrav der er vandfyldt. Voldgraven fortsætter fra den østre voldgrav i mod nord med en vandfyldt grav, 65 m lang og 10 m bred, med tilløb fra en mindre å imod syd. Ved åens tilløb findes en lille træbro, det samme er tilfældet ved voldgravsarmens forbindelse til selve voldgraven. Se i øvrigt skitse. En træbro på tre murede piller fører over den nordre voldgrav, og en kampestensbro der benyttes som tilkørsel fører over den vestlige voldgrav. Denne bro er fornylig blevet restaureret på sydsiden, mens nordsiden endnu ikke er færdigrestaureret. På selve den fredede holm ligger hovedbygninger, omgivet af haveanlæg med græsplæne imod syd og vest. Østsiden ligger hen som have med græsplæne mens nordsiden er gårdsplads. På holmen findes spredte gamle træer. Øst for voldgravene findes et lavtliggende område tæt tilgroet med løvkrat og store gamle træer. Arealet uden for voldstedet imod nord er udlagt som græsplæne. Ved voldgravens vestside er kanterne græsklædte, og imod syd, løber der en alle. Voldstedet fremtræer som helhed særdeles velplejet. . Mål: 65x38 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt voldsted med fredede bygninger, der ejes af landbrugsministeriet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)