Rønningesøgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080808-77

Fredningsnr.
36179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rønningesøgård voldsted. Voldstedet består af en flad holm, der måler ca. 175 x 115 m. Mod øst er den begrænset af søen og til de øvrige sider af en uregelmæssig, nærmest U-formet vandfyldt voldgrav, der er ca. 10 m bred. Voldgraven er adskilt fra søen af dæmninger, og vandspejlet i voldgraven ligger ca. 1 m over søen. På holmen ligger den nuværende Rønningesøgårds hovedbygning, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Iøvrigt benyttes voldstedet som have og park. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er angivet. De eksisterende bygnin- ger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadi- ges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i sam- råd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan voldstedet be- nyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Tilføjelse til ovennævnte dekl.: De to dæmninger, der adskil- ler voldgraven fra søen omfattes ikke af fredningen. Oprens- ning af voldgraven kan finde sted i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at føre voldgraven tilbage til den tidligere tilstand. Tilføjelsen tingl.: 15/5 1972.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en flad holm, der måler ca. 175 x 115 m. Mod øst er den begrænset af søen og til de øvrige sider af en uregelmæssig, nærmest U-formet vandfyldt voldgrav, der er ca. 10 m bred. Voldgraven er adskilt fra søen af dæmninger, og vandspejlet i voldgraven ligger ca. 1 m over søen. På holmen ligger den nuværende Rønningesøgårds hovedbygning, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Iøvrigt benyttes voldstedet som have og park. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er angivet. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan voldstedet benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Tilføjelse til ovennævnte dekl.: De to dæmninger, der adskiller voldgraven fra søen omfattes ikke af fredningen. Oprensning af voldgraven kan finde sted i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at føre voldgraven tilbage til den tidligere tilstand. Tilføjelsen tingl.: 15/5 1972.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet Rønninge Søgård. Fandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, og i særdeles velplejet stand. Skitse m. fotovinkler, se bagsiden. Se mb. 3717:11. Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)