Hesselagergårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090105-167

Fredningsnr.
39189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hesselagerggårds voldsted. Voldstedet består af en retangulær holm, ca. 46 x 26 m, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hoved- bygning ligger. Holmen er adskilt mod syd fra standgården af en opfyldt ca. 10 m bred grav. Mod vest, nord og øst er holmen, der har delvis stensatte sider, omgivet af en lille U-formet sø. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og gårdsplads. Det fredede areal måler ca. 46 x 36 m, idet fredningsgrænsen i vest, nord og øst går ved foden af holmen langs søens bred og i syd langs den sydlige øvre kant af den opfyldte voldgrav, pa- rallelt med og ca. 18 m syd for hovedbygningens sydlige facade. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Iøvrigt kan voldstedet benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en retangulær holm, ca. 46 x 26 m, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning ligger. Holmen er adskilt mod syd fra standgården af en opfyldt ca. 10 m bred grav. Mod vest, nord og øst er holmen, der har delvis stensatte sider, omgivet af en lille U-formet sø. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og gårdsplads. Det fredede areal måler ca. 46 x 36 m, idet fredningsgrænsen i vest, nord og øst går ved foden af holmen langs søens bred og i syd langs den sydlige øvre kant af den opfyldte voldgrav, parallelt med og ca. 18 m syd for hovedbygningens sydlige facade. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Iøvrigt kan voldstedet benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdigt i samspil med de A-fredede bygninger på og ved voldstedet. Ikke adgang til selve voldstedet, men gode oversigtsforhold fra offentlig vej i S (jvf. foto). Meget besøgt turistlokalitet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)