Fjællebro voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090410-33

Fredningsnr.
391612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fjællebro voldsted. Voldstedet består af en firkantet holm, ca. 50 x 62 m, der mod øst og syd er adskilt fra det faste land af vold- grave med en bredde på henholdsvis ca. 35 og ca. 10 m. Mod nord og vest begrænses holmen af en lille sø. Fra syd og øst fører dæmningerne over voldgravene til holmen, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbyg- ning ligger. Voldstedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og have. Grænsen for det fredede areal følger i øst og syd den ydre overkant af voldgravene, medens holmens kant mod søen danner grænsen i vest og nord. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter dæmningerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt for- sætlig ændring af vandstanden først ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyggelse på voldstedet må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som gårdsplads og have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firkantet holm, ca. 50 x 62 m, der mod øst og syd er adskilt fra det faste land af voldgrave med en bredde på henholdsvis ca. 35 og ca. 10 m. Mod nord og vest begrænses holmen af en lille sø. Fra syd og øst fører dæmningerne over voldgravene til holmen, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning ligger. Voldstedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og have. Grænsen for det fredede areal følger i øst og syd den ydre overkant af voldgravene, medens holmens kant mod søen danner grænsen i vest og nord. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning, der heller ikke omfatter dæmningerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden først ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyggelse på voldstedet må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som gårdsplads og have i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Flademål overført fra samme. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk voldstedsbanke, seværdig i samspil med de B-fredede bygninger og et fint parkmiljø i engelsk stil. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog problemer med mosegrise flere steder

Litteraturhenvisninger  (0)