Nakkebølle voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090429-53

Fredningsnr.
401543

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nakkebølle voldsted. Nakkebølle voldsted består af en omtrent kvadratisk holm med afrundede hjørner, ca. 50 x 50 m, på alle sider omgivet af ca. 10 m brede vandfyldte voldgrave, hvis sider er delvis stensatte. Adgangen til holmen er dels ad en dæmning fra sydvest, dels ad en bro fra nord. På holmen ligger hovedbygningen, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant. De eksisterende bygninger samt dæmningen og broen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Nakkebølle voldsted består af en omtrent kvadratisk holm med afrundede hjørner, ca. 50 x 50 m, på alle sider omgivet af ca. 10 m brede vandfyldte voldgrave, hvis sider er delvis stensatte. Adgangen til holmen er dels ad en dæmning fra sydvest, dels ad en bro fra nord. På holmen ligger hovedbygningen, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant. De eksisterende bygninger samt dæmningen og broen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: - 2,0 x 70,0 x 65,0 m. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Størstedelen af voldgravens sider (undtagen i V) udgøres af ca. 2 m. høje stensætninger i rå og kløvet kamp, i ny tid udspækket med mørtel ell. lign. To forhold udgør muligvis en § 48- og en § 53-krænkelse, idet der ikke af blåt kort ses at være givet dispensation hertil. Det drejer sig om følgende: A) Over den Ø-lige voldgrav er lagt en bro i form af en spang af profiljern med påslåede gangbrædder, jvf. opt. 13. Det er en bro af samme type som den i frednings- teksten nævnte over N-voldgraven, jvf. opt. 10 og 14. B) Ca. 15-20 m. N for den N-lige voldgrav er et nyere stråtækt hus med foranliggende, jordgravet svømmebassin. Huset kan være ældre end fredningen. Fik ikke lejlighed til at tale med Nakkebølles ejer (ejeroplysning på skema), da hun var optaget. Såfremt begge forholdene A) og B) er af nyere dato end fredningen (fra 1972), bør der meddeles lovliggørende dispensation. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig især på grund af det fine bygningsmiljø. Dog ikke offentlig tilgængelig.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)