Egeskov voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090506-33

Fredningsnr.
39169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Egeskov voldsted. Voldstedet består af en kunstigt opstemmet, uregelmæssig, nærmest vinkelformet sø, der måler ca. 180 m i nord-syd og ca. 230 i øst-vest. I cen nordvestlige del af søen, kun adskilt fra dennes bred ved en smal kanal, ligger den tre- kantede ladegårdsholm, der måler ca. 100 x 125 m. Øst for ladegårdsholmen er hovedbygningen placeret direkte ud i sø- en, kun landfast med holmen med en kort tange. Hovedbygningen er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. La- degårdsholmen er udlagt som park, og adgangen dertil sker dels ad en dæmning fra syd, dels ad en bro i nord. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved opfyldning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren. Oprensning af søen samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt be- nyttes som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en kunstigt opstemmet, uregelmæssig, nærmest vinkelformet sø, der måler ca. 180 m i nord-syd og ca. 230 i øst-vest. I den nordvestlige del af søen, kun adskilt fra dennes bred ved en smal kanal, ligger den trekantede ladegårdsholm, der måler ca. 100 x 125 m. Øst for ladegårdsholmen er hovedbygningen placeret direkte ud i søen, kun landfast med holmen med en kort tange. Hovedbygningen er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Ladegårdsholmen er udlagt som park, og adgangen dertil sker dels ad en dæmning fra syd, dels ad en bro i nord. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved opfyldning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af søen samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som park i samme omfang som hidtil.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
forefundet som beskrevet i freningstekst. Meget besøgt turistlokalitet med veteranmuseum, løgpark etc. Ikke offentlig adgang til selve ladegårdholmen, hvortil der dog er fremragende udsyn fra den tilgængelige del af parken. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst seværdigt på grund af det fine parkmiljø på ladegårdholmen, og de deromkring liggende A-fredede bygninger, især hovedbygningen. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)