Nielstrup Dyrehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090509-33

Fredningsnr.
40179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted i Nielstrup Dyrehave. Voldstedet består af en omtrent kvadratisk banke, ca. 50 x 60 m, der mod syd, vest og nord er begrænset af rette, fra 10 til 15 m brede voldgrave, der er delvis vandfyldte. Mod øst, hvor banken har et uregelmæssigt forløb, afgrænses den af en fugtig sænkning, hvorigennem der løber en bæk. Sænkninger snævrer sig ind mod nord, hvor et østfra kommen- de plateau når tæt ind til banken. Nord for banken er et lavereliggende plateau, ca. 35 x 15 m, der mod øst og vest begrænses af brede sumpede strækninger og mod nord af en eng. Plateau'ets sydside er delvis stensat. Over den sydlige grav er to lave overgange til banken. Langs bankens kanter, i- sær mod nord og syd, er svage voldinger, og i nordvestre hjørne en større vandfyldt, hesteskoformet afgravning. Vold- stedet, der ligger i den nordvestlige del af Gl. Dyrehave ca. 400 m øst for Nielstrup, er bevokset med bøgetræer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en omtrent kvadratisk banke, ca. 50 x 60 m, der mod syd, vest og nord er begrænset af rette, fra 10 til 15 m brede voldgrave, der er delvis vandfyldte. Mod øst, hvor banken har et uregelmæssigt forløb, afgrænses den af en fugtig sænkning, hvorigennem der løber en bæk. Sænkninger snævrer sig ind mod nord, hvor et østfra kommende plateau når tæt ind til banken. Nord for banken er et lavereliggende plateau, ca. 35 x 15 m, der mod øst og vest begrænses af brede sumpede strækninger og mod nord af en eng. Plateau'ets sydside er delvis stensat. Over den sydlige grav er to lave overgange til banken. Langs bankens kanter, især mod nord og syd, er svage voldinger, og i nordvestre hjørne en større vandfyldt, hesteskoformet afgravning. Voldstedet, der ligger i den nordvestlige del af Gl. Dyrehave ca. 400 m øst for Nielstrup, er bevokset med bøgetræer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Syd for den sydlige voldgrav, parallelt med denne, forløber en volding med foranliggende (sydlig) "grav". Voldingen og graven strækker sig i Ø og V forbi voldstedet. Da disse anlæg ikke er omtalt i fredningsteksten, opfattes de måske som subredente skovdiger/-grøfter? Efter berejserens mening kan der være tale om et ydre, sydligt forsvarsværk hørende til voldstedet. På grund af tåge og mørke ikke fotograferet. Mål: 2,5x90x80 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)