Toftehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-115

Fredningsnr.
130490

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/2 1881, gdr. P. Jensen Nørgaard. Høj, "Tofthøj", 24 x 4 m. Toppen flad, nordlig fod afgravet. Grusgrav rundtom højen, som derved synes indtil 7,5 m høj. MS i top.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toftehøi, 75 Fod i Tværmaal, 12 til 15 Fod høi, ligger paa en Skraaning; lidt flad nedad Østsiden, ellers urørt. Bevoksning: 1982: Græs

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toftehøj, 5,1 M. h., 24 M. br. Østre Side er ujævn efter en smal, gammel Gravning; ellers velbevaret, paa Randen af en Grusgrav. Baalplet paa Top (paatalt). Fredlyst, Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Tofthøj", 24 x 4 m. Toppen flad, nordlig Fod afgravet. Grusgrav rundtom Højen, som derved synes indtil 7,5 m høj. MS i Top. FM 1881 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Grusgraven er jævnet ud og opdyrket, men højen fremtræder stadig ca. 7 m. høj. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)