Hellerup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090607-15

Fredningsnr.
371713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hellerup voldsted Voldstedet består af en lav holm, der er ca. 75 m lang og ca. 40 m bred. Den sydlige del af holmen har afrundede hjørner. Holmen er på alle sider omgivet af fra ca. 10 til 20 m brede vandfyldte voldgrave. På den nordlige del af holmen ligger den vinkelformede hovedbygning, der er fredet i kl.B i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Grænsen for det fredede areal går langs den ydre overkant af voldgraven. Den eksisterende bebyggelse samt broerne over vold- graven berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantik- varen. Det er tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav holm, der er ca. 75 m lang og ca. 40 m bred. Den sydlige del af holmen har afrundede hjørner. Holmen er på alle sider omgivet af fra ca. 10 til 20 m brede vandfyldte voldgrave. På den nordlige del af holmen ligger den vinkelformede hovedbygning, der er fredet i kl.B i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Grænsen for det fredede areal går langs den ydre overkant af voldgraven. Den eksisterende bebyggelse samt broerne over voldgraven berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Fremtræder som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Anlægget virker dog ikke særlig velplejet. Skitse med fotovinkler. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)