Skattevange voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-447

Fredningsnr.
0715115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/1 1943 og 14/6 1973 Skattevange voldsted Voldstedet består af en lav, flad banke af uregelmæssig, nærmest tresidet form. Banken måler i øst-vest ca. 60 m, i nord-syd ca. 45 m. Den er omgivet af en lavning, der i sydvest har karakter af en gravet ca. 8 m bred voldgrav, langs hvis sydvestige side der strækker sig en ca. 135 m lang og ca. 7 m bred dæmning. Bunden i voldgraven er ca. 1,5 m under bankens topflade, medens dæmningen kun hæver sig ca. 1 m over gravens bund. Dæmningen har et ca. 4 m bredt gennembrud omtrent midt ud for bankens sydvestlige side. Voldstedet er græsklædt og benyttes til græsning. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlag- te koteopmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indteg- net. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav, flad banke af uregelmæssig, nærmest tresidet form. Banken måler i øst-vest ca. 60 m, i nord-syd ca. 45 m. Den er omgivet af en lavning, der i sydvest har karakter af en gravet ca. 8 m bred voldgrav, langs hvis sydvestige side der strækker sig en ca. 135 m lang og ca. 7 m bred dæmning. Bunden i voldgraven er ca. 1,5 m under bankens topflade, medens dæmningen kun hæver sig ca. 1 m over gravens bund. Dæmningen har et ca. 4 m bredt gennembrud omtrent midt ud for bankens sydvestlige side. Voldstedet er græsklædt og benyttes til græsning. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Skattevange Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)