Voergård voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-68

Fredningsnr.
081534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voergård voldsted Voldstedet består af en ca. 80 x 100 m retangulær banke, der er omgivet af en ca. 30 m bred, vandfyldt grav med lave, græsklædte skråninger. På banken ligger den trefløjede ho- vedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfrednings- loven i kl.A. Over den østre grav fører en muret bro, over vestgraven en træbro. Fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 80 x 100 m retangulær banke, der er omgivet af en ca. 30 m bred, vandfyldt grav med lave, græsklædte skråninger. På banken ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A. Over den østre grav fører en muret bro, over vestgraven en træbro. Fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

2010 Museal besigtigelse
Journal nr.: VHM00155
Vendsyssel Historiske Museum
I forbindelse med oprensning af voldgraven omkring Voergaard Slot samt udskiftning af faskinerne på gravens yderside førte Vendsyssel Historiske Museum arkæologisk overvågning for at sikre, at der ikke blev ødelagt eller forstyrret fundførende lag eller bygningskonstruk-tioner. Der blev ikke påtruffet sådanne, idet tidligere foretagne oprensninger viste sig at have været ført helt ned til blåleret under voldgraven.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Voergaard Slot, voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)