Sæbygård voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100214-184

Fredningsnr.
071642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sæbygård voldsted Voldstedet består af en ca. 70 x 70 m stor banke, omgivet af en vandfyldt grav, som i nord er ca. 35 m bred, til de øvrige sider 15-20 m. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Over den nordre grav er en ca. 8 m bred stensat bro. Midt for den vestre grav og østligst i den søndre er anlagt smalle, lave dæmninger. Gravenes skråninger er græsklædte med enkelte løvtræer. Fredningen omfatter banken og graven, og fredningsgrænsen følger gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 70 x 70 m stor banke, omgivet af en vandfyldt grav, som i nord er ca. 35 m bred, til de øvrige sider 15-20 m. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Over den nordre grav er en ca. 8 m bred stensat bro. Midt for den vestre grav og østligst i den søndre er anlagt smalle, lave dæmninger. Gravenes skråninger er græsklædte med enkelte løvtræer. Fredningen omfatter banken og graven, og fredningsgrænsen følger gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sæbygård Slot, voldanlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)