Bjørnholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120102-33

Fredningsnr.
131276

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tilflugtsborgen Bjørnholm Bjørnholm består af en nærmest trekantet banke, hvis top- flade ligger 4-5 m over den omgivende mose. Bankens kort- side, der ved foden måler ca. 72 m, vender mod sydvest, me- dens de to langsider løber ud i en spids mod nordøst. Fra spidsen til bankens sydvestlige begrænsning er 100 m. Den østre langside og den sydvestlige kortside står ved foden ret stejlt, medens den nordvestre langside er mindre stejl. Midt på topfladen er en ca. 1 m dyb forsænkning, der måler ca. 13 m i tværmål. Midt på den nordvestre langsides skrå- ning er et ca. 1 m dybt og 7 m bredt skår. Banken er græs- klædt. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod, i nordøst helt ind til det yderste af spidsen. Det fredede areal måler i nordøst-sydvest ca. 100 m og i sydøst-nordvest indtil 72 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. 24/9 1971 tilføjelse til dekl.: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes ændres således, at pløjning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Bjørnholm består af en nærmest trekantet banke, hvis topflade ligger 4-5 m over den omgivende mose. Bankens kortside, der ved foden måler ca. 72 m, vender mod sydvest, medens de to langsider løber ud i en spids mod nordøst. Fraspidsen til bankens sydvestlige begrænsning er 100 m. Den østre langside og den sydvestlige kortside står ved foden ret stejlt, medens den nordvestre langside er mindre stejl. Midt på topfladen er en ca. 1 m dyb forsænkning, der måler ca. 13 m i tværmål. Midt på den nordvestre langsides skråning er et ca. 1 m dybt og 7 m bredt skår. Banken er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod, i nordøst helt ind til det yderste af spidsen. Det fredede areal måler i nordøst-sydvest ca. 100 m og i sydøst-nordvest indtil 72 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. 24/9 1971 tilføjelse til dekl.: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes ændres således, at pløjning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Topflade, set fra S
Oversigt set fra NV
Oversigt set fra V
Oversigt set fra S
Foto, oversigt