Kongstedlunds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120313-42

Fredningsnr.
141447

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kongstedlunds voldsted. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, hvis topflade ligger ca. 4 m over de omgivende graves vandspejl. Topfladen måler ca. 42 x 42 m, og bredden af de omgivende vandfyldte grave varierer fra 18 til 22 m. Højden af de udvendige skrå- ninger over vandspejlet er ca. 6 m i nord og ca. 0,5 m i syd. Syd for den søndre grav ligger en 9 m bred og ca. 0,5 m høj dæmning. Over den nordre grav er en tilkørselsdæmning, der foroven måler 5 m og ved foden ca. 18 m. En ca. 2 m bred træ- bro fører over den østre grav. På borgbanken ligger den i hen- hold til bygningsfredningslovens i klasse A fredede hovedbygning Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes udven- dige øvre kant, i syd langs den udvendige fod af dæmningen. Det fredede areal måler i øst-vest 89 m og i nord-syd 98 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, hvis topflade ligger ca. 4 m over de omgivende graves vandspejl. Topfladen måler ca. 42 x 42 m, og bredden af de omgivende vandfyldte grave varierer fra 18 til 22 m. Højden af de udvendige skråninger over vandspejlet er ca. 6 m i nord og ca. 0,5 m i syd. Syd for den søndre grav ligger en 9 m bred og ca. 0,5 m høj dæmning. Over den nordre grav er en tilkørselsdæmning, der foroven måler 5 m og ved foden ca. 18 m. En ca. 2 m bred træbro fører over den østre grav. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningslovens i klasse A fredede hovedbygning Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes udvendige øvre kant, i syd langs den udvendige fod af dæmningen. Det fredede areal måler i øst-vest 89 m og i nord-syd 98 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)