Wår voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120701-81

Fredningsnr.
121036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/10-1970 Wår voldsted Voldstedet består af en nærmest kvadratisk borgbanke med dens 1,5-2 m høje skråninger. Langs den sydlige del af bankens vest- side er bevaret et stykke af en ca. 15 m bred, tør voldgrav. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet er iøvrigt bevokset med træ- er. Grænsen for det fredede areal forløber ved foden af borgbanken i øst og syd, i nord ca. 20 m fra hovedbygningens nordfløj, i vest langs hegnsmuren fra nord indtil indkørslen, derefter langs voldgravens vestkant. Det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest kvadratisk borgbanke med dens 1,5-2 m høje skråninger. Langs den sydlige del af bankens vestside er bevaret et stykke af en ca. 15 m bred, tør voldgrav. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet er iøvrigt bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal forløber ved foden af borgbanken i øst og syd, i nord ca. 20 m fra hovedbygningens nordfløj, i vest langs hegnsmuren fra nord indtil indkørslen, derefter langs voldgravens vestkant. Det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overvejende velplejede arealer omkring hovedbygningen. Dog en del generende kratvækster cved indgangspartiet. Som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)