Ulstrup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130712-20

Fredningsnr.
211232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ulstrup voldsted Voldstedet består af en lav, firkantet banke, der måler ca. 170 x 180 m; i øst ledsages banken af en ca. 35-40 m bred,vandfyldt grav i en længde af ca. 125-130 m. Langs bankens sydlige og vestlige sider er en ca. 1-1,5 m høj vold, og over voldgraven fører en ca. 15 m bred tilkørselsdæmning. På På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven ikl. A fredede, trefløjede hovedbygning på græsplænen foran sydfløjen står en runesten. Voldstedet er udlagt som have og park, og en del af parken benyttes for tiden som zoo, i hvilken forbindelse er opført bure, læskure, dyregrave og tilsvarende lettere bebyggelse til dyr, ligesom der er opført en lav kiosk- og billetbygning, hvorigennem gangen til parken fra borggården sker. Fredningen omfatter banken og voldgraven samt runestenen, hvorimod bebyggelsen og de andre indretninger på banken ikke er omfattet af denne fredning. Fredningsgrænsen forløber i øst langs voldgravens ydre overkant, i syd og vest langs den ydre fod af volden og i nord langs skellet til matr.nr. 1aq, fra voldgravens nordlige afslutning til den vestlige volds nordligste endepunkt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven kun ske efter forudgående henvendelse til fredningsstyrelsen. Ny bebyggelse, nye indretniner af enhver art eller ny beplantning må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Voldstedetkan iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. 2008: Runestenen = sbnr. 26, Frnr. 211234.
Undersøgelsehistorie  (3)
1976 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav, firkantet banke, der måler ca. 170 x 180 m; i øst ledsages banken af en ca. 35-40 m bred, vandfyldt grav i en længde af ca. 125-130 m. Langs bankens sydlige og vestlige sider er en ca. 1-1,5 m høj vold, og over voldgraven fører en ca. 15 m bred tilkørselsdæmning. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede, trefløjede hovedbygning på græsplænen foran sydfløjen står en runesten. Voldstedet er udlagt som have og park, og en del af parken benyttes for tiden som zoo, i hvilken forbindelse er opført bure, læskure, dyregrave og tilsvarende lettere bebyggelse til dyr, ligesom der er opført en lav kiosk- og billetbygning, hvorigennem indgangen til parken fra borggården sker. Fredningen omfatter banken og voldgraven samt runestenen, hvorimod bebyggelsen og de andre indretninger på banken ikke er omfattet af denne fredning. Fredningsgrænsen forløber i øst langs voldgravens ydre overkant, i syd og vest langs den ydre fod af volden og i nord langs skellet til matr.nr. 1aq, fra voldgravens nordlige afslutning til den vestlige volds nordligste endepunkt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven kun ske efter forudgående henvendelse til fredningsstyrelsen. Ny bebyggelse, nye indretniner af enhver art eller ny beplantning må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bebygget voldsted. Banken afgræsses af får.

Litteraturhenvisninger  (0)