Lerkenfeld voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
130915-197

Fredningsnr.
160988

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lerkenfeld voldsted. Voldstedet består af en rektangulær lav banke med fremsprin- gende runddele ved de nordre hjørner, samt ved det sydvest- lige hjørne. Banken, der måler ca. 85 m i nord-sydlige ret- ning, er bredest i syd (ca. 85 m) og smallest i nord (ca. 55 m). Banken er omgivet af vandfyldte grave, der delvis er tilgroede i øst og syd. Den søndre grav er ca. 10 m bred, medens bredden af de øvrige grave varierer mellem 17 og 35 m, idet gravene er bredest mod nord. Langs de udvendige lave skråninger er der i nord og vest kampestenssætninger. Langs den søndre grav forløber en lav, ca. 8 - 10 m bred vold. Over den nordre grav fører en ca. 10 m bred vejdæmning og ved bankens sydvestlige hjørne fører en smal lav dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning; iøvrigt benyttes banken som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal forløber i syd langs voldens ydre fod ved grøften, medens den i vest, nord og øst går langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmningen over den vestre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan det frede- de areal benyttes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær lav banke med fremspringende runddele ved de nordre hjørner, samt ved det sydvestlige hjørne. Banken, der måler ca. 85 m i nord-sydlige retning, er bredest i syd (ca. 85 m) og smallest i nord (ca. 55 m). Banken er omgivet af vandfyldte grave, der delvis er tilgroede i øst og syd. Den søndre grav er ca. 10 m bred, medens bredden af de øvrige grave varierer mellem 17 og 35 m, idet gravene er bredest mod nord. Langs de udvendige lave skråninger er der i nord og vest kampestenssætninger. Langs den søndre grav forløber en lav, ca. 8 - 10 m bred vold. Over den nordre grav fører en ca. 10 m bred vejdæmning og ved bankens sydvestlige hjørne fører en smal lav dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning; iøvrigt benyttes banken som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal forløber i syd langs voldens ydre fod ved grøften, medens den i vest, nord og øst går langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmningen over den vestre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan det fredede areal benyttes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)