Himmelshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-118

Fredningsnr.
130492

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1913, gdr. Christen Christensen, Toftholm Diplom Afmærkn.: MS 1914, Hans Kjær. Høj, en af "Himmelhøje", 24 x 5,2 m. Skred nær top, foden afpløjet; græs- og lynggroet i ager. MS i S.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Himmelshøie". 72 Fod Tværmaal, 15 Fod høi, Jordskred i Syd- og i Østsiden; et Lag afgravet i Vestsiden; iøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Himmelhøje", 5,2 M. h., 24 M. br. Nær Toppen staar lave Skred i Nø og N. Fod let afpløjet i Ø., stærkere i V. Lynggroet. 118-19 fredlystes 1913 af Gaardejer Christen Christensen, Toftholm. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Himmelhøje", 24 x 5,2 m. Skred nær Top. Foden afpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. MS mod S. FM 1913 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 5,5 x 22,0 x 22,0 m. Som tidligere beskrivelse, men overfladiske kreaturskader rundt om forneden på højsiden. Påtalt overfor ejeren, som sagde, at kreat. snart kom ind. Lovede at hegne næste år. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)