Blåholthus Syd

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-235

Fredningsnr.
503392

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Helleristning bestående af et skib, ca. 55 cm langt, med dobbelte, højt opsvungne stævne. Beliggende på flad flippe, der skråner lidt mod NØ. I ager.
Undersøgelsehistorie

1982 Anmeldelse fra privat
Bornholms Museum
Ristning fundet af anmelderen. Det er i høj grad muligt, at der er tale om en genopdagelse af et langt tidligere fundet ristningsfelt. Det er sandsynligvis identisk med det felt, hvor H. Petersen i 1890 "på Haldene" fandt et skibsbillede. Dette felt omtales i Vedel 1987 og P.V. Glob 1969 nummer 57.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristning i ager på flad klippe. Der skråner lidt mod NØ. Et skib, ca. 55 cm langt med dobbelt højt opsvungne stævne. Helleristningen ligger 1 m SØ for klippens SV-NØ. Muligvis lille flad røse, 0,75 x 5 m midt på den nordligste del af højen. Helleristningen 11 m syd herfor. Stenlægning af 0,7-0,4 m store sten. En hel del marksten på højen, samt en del store sprængt granitblokke. Helleristningen muligvis identisk med med Glob nr. 57. Skibet foreslås optegnet og indmålt, bør evt. igen tildækkes. Størstedelen af klippen omkring helleristningen er græsklædt. Der kan meget vel være flere helleristninger omkring skibet. Matr.nr.82 ff Ejer: Henrik Königsfeldt Borre Lyngvej 36 3770 Allinge Ejer er orienteret 2511-85 set sammen med Clemme. ** Seværdighedsforklaring ** Fint helleristningsskib.

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Privat grafisk eller digital dokumentation
Bornholms Museum
Optegning af feltet samt natfotoes.

2002 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et 0,52 meter langt tofuret skibsbillede med enkle opaddrejede stævne. Skibet sejler mod højre. Over skibet findes feltets øvrige motiver, hvor der fjernets fra dette ses en særpræget løgformet figur. I forbindelse med denne figur ses en krogformet figur, der forløber herfra og i retning mod skibet. Desuden omfatter feltet fire mindre furer og fire skåltegn. Skibet kan typologisk dateres til yngre bronzealder.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi